Vandværket 'Furesø Vandforsyning' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut).